Voor Wie?
Werkwijze ZKM
Kinder ZKM
Karin de Jonge
Links
Contact
Hoe verloopt een zelfonderzoek met de ZKM?

Een ZKM-onderzoek bestaat uit een aantal gesprekken. Tijdens het eerste gesprek breng je samen met je coach belangrijke ervaringen uit je leven in beeld. Deze worden in korte zinnen op kaartjes genoteerd, zodat je letterlijk een overzicht maakt van je leven.
Je kent vervolgens een waardering toe aan de verschillende gevoelens die horen bij de betreffende zin.

In vervolggesprekken onderzoek je wat deze ervaringen voor jou betekenen of betekend hebben. Wat voel je als je eraan terugdenkt?
Jouw gevoel bepaalt immers hoe belangrijk een gebeurtenis is.
Bij een zelfonderzoek krijg je geen kant-en-klaar advies. Het is een samenwerkingsrelatie tussen consultant en cliënt die beide hun eigen deskundigheid inbrengen. Je krijgt meer zicht op de vraag waarom je dingen doet en waarom je ze juist zó doet. Je bent daardoor in staat om datgene wat bij jou als persoon past, in te bouwen in je plannen voor de toekomst. Een zelfonderzoek is ook een bewustwordingsproces dat helpt bij het maken van een persoonlijk ontwikkelingsplan om rijker en productiever te gaan functioneren.

 

Hoe lang duurt een zelfonderzoek?

Een voordeel van een ZKM onderzoek is dat het in een relatief kort tijdsbestek een genuanceerd beeld oplevert waar je concreet mee aan de slag kunt. Een zelfonderzoek start meestal met een kennismakingsgesprek dat gevolgd wordt door een diepte-interview en enkele begeleidings- en vervolggesprekken. Samen bepalen we de termijn waarbinnen je het onderzoek afgerond zou willen hebben.
Voor het uitwerken van een eigen plan om je veranderingen verder te realiseren, kun je voor vervolggesprekken kiezen.


Kosten

De kosten van een basis ZKM-traject vallen erg mee, omdat een zelfonderzoek niet lang duurt.
Eventuele vervolggesprekken worden in overleg vastgesteld.
Deze kosten kunnen, afhankelijk van de zorgverzekeraar, worden vergoed. (NVPA)
U kunt hierover informatie vragen bij uw zorgverzekeraar.